Diverse

Studenter: undersøkelse inkludert 2 stk. røntgen, rens, puss kr 650
Undersøkelse inkludert rens, puss og 2 røntgenbilder kr 880
Ekstra for airflow-/prophyflexrens ved undersøkelse kr 100
Røntgen pr bilde kr 100
Bedøvelse kr 130
Hygienetillegg pr. konsultasjon (ikke ved årlig undersøkelse med rtg) kr 120

Fyllinger plast

En flate Kr 500-950
To flater Kr 840-1200
Tre flater Kr 990-1490
Fire flater Kr 1200-2000

Fast protetikk (totalpris, dvs. inkluderer evt. røntgenbilder og bedøvelse)

Metall/keram-krone (og M/K-bro per ledd) inkl. tannteknikk. IMPORT kr 5 200
Metall/keram-krone (og M/K-bro per ledd) inkl. tannteknikk kr 5 800
Porselen/helkeram: laminat/fasade, fylling, onlay, krone inkl. t.tek. IMPORT kr 5 500
Porselen/helkeram: laminat/fasade, fylling, onlay og krone inkl. tannteknikk kr 6 000

Rotfylling (timepris)

(minstepris inkl. bedøvelse og rtg.bilder: jeksel kr 3800, 2 kanaler kr 3200, 1 kanal kr 2800) kr 1 800

Tannuttrekking

Ukomplisert kr 750
Komplisert (timepris) kr 1500
Tannbleking (en kjeve) kr 2 000
Tannbleking (begge kjever) kr 3 500

Timehonorar (hvis ikke stykkpris benyttes)

Studentrabatt 10% kr 1 550
Ubenyttet time, ikke avbestilt innen 24 t før. (Pr. 30min) kr 450

All annen behandling utføres etter prisoverslag på forespørsel

Tannlegene Lene M. Danielsen og Gyri M. Dingsør