Klinikk

Vi, tannlegene Lene Danielsen og Gyri Dingsør, kjøpte en eldre praksis i november 2000, og startet opp januar 2001. Praksisen er siden oppgradert og modernisert med nytt utstyr og data, og vi flyttet til nye lokaler i september 2001. I januar 2013 utvidet vi praksisen med enda et behandlingsrom og foretok en liten oppussing og oppgradering av klinikken.

Utløsende for utvidelsen av praksisen var at vi hadde gleden av at tannlege Hilde Halvorsen begynte fast hos oss, etter en periode som vikar under Lenes siste barselpermisjon.

Vi konsentrerer oss til daglig om deg og din tannhelse, og prøver å imøtekomme og tilfredsstille dine behov. Samtidig prøver vi å gjøre tannbehandlingen mest mulig behagelig. Våre blide sekretærer har orden på pasientkartoteket, svarer på telefonen og sørger for innkjøp av alt materiell.